Větrací systémy pro plastová okna

Hydroregulovatelný větrací systém větrání Aereco

Spočívá v přizpůsobení výměny vzduchu v bytech aktuálním potřebám. Faktorem, jenž rozhoduje o velikosti přívodu a odvodu vzduchu, je relativní vlhkost v místnostech. Úroveň vlhkosti vzduchu v bytech přímo souvisí s počtem uživatelů bytu a s každodenními domacími prácemi, jejichž následkem je vytvoření vodních par (prání, vaření, koupání).

Hydroregulovatelné větrací jednotky umožňují přívod venkovního vzduchu a zaručují regulaci odvodu vzduchu – za tuto část odpovídají hydroregulovatelné odvodní nebo ventilační mřížky. Vlivem měnící se vnitřní vlhkosti se polyamidová páska prodlužuje nebo zkracuje a tím se současně mění propustnost větrací jednotky nebo mřížky. Následkem toho se mění objem proudění vzduchu prvkem větracího systému.

Ventilační systém REGEL-air®

Větrací drážka REGEL-air® se skládá s dvou jednotlivých prvků šířky 125 mm každý. Větrací klapky jsou vybaveny na různá zatížení, což umožňuje reagovat podle tlaku vzduchu mezi 20–30 Pa. Větrací drážka REGEL-air® je koncipována tak, aby proudění bylo kontrolovaně regulováno.

Ve spojení s větracím systémem REGEL-air® pracuje jako zařízení přívodu vzduchu. Venkovní vzduch se přivádí do prostoru mezi okenními křídly a rámem. Zde předehřaný vzduch stoupá do horní části oken a přes větrací drážky dovnitř bytového prostoru. Průvan nevzíká, neboť vzduch je veden skrz větrací drážky a horní těsnící úroveň přímo pod strop. Tam se přivedený čerstvý vzduch promíchá s teplejším vzduchem v místnosti. Větrací drážku REGEL-air® lze snadno namontovat, nevyžaduje frézování otvoru nebo vrtání dír. Lze jí také namontovat do již zabudovaných oken.


větrací systémy