Ošetřování

Periodická konzervace rámů dřevěných oken

Dřevo celý čas pracuje, proto také okna vyrobené z tohoto materiálu vyžadují periodickou konzervaci. Okenní rámy je potřebné při mytí oken umývat přípravky k ošetřování dřeva a každých pět roků natírat barvou anebo lakem.

Periodická konzervace kování

Pravidelné mazání a olejování, minimálně jedenkrát do roku, všech pohyblivých částí kování zajistí jejich snadný pohyb a bude tyto prvky chránit před předčasným opotřebováním. Ke konzervaci kování náleží používat mazací prostředky bez obsahu pryskyřic a kyselin.

Regulace kování

V záručním období mohou regulaci kování vykonávat výlučně kvalifikovaní pracovníci výrobce truhlářských výrobků. Chybná regulace kování může způsobit ohrožení bezpečnosti při používání oken anebo dveří. Provádění regulace kování osobami neoprávněnými k jejímu provádění způsobí ztrátu záruky na kování.

Čištění

K čištění oken je vždy potřebné používat neagresivních mycích prostředků a vyhýbat se čištění povrchu oken na sucho. První čištění oken by mělo probíhat nejdříve po 6–8 týdnech od jejich montáže.